Vytvorenie novej/alternatívnej ceny (predajca, zľavnená)

<Zadajte anotáciu>

1) Prihlásiť sa do Heidi
2) Vytvoriť nový záznam v catalog (id nech je ďalšie možné, ale najmenej 10000)

3) Vytvoriť nový záznam v catalog_nls v každom požadovanom jazyku

4) Ak chcete aby sa všetky nové ceny rovnali jednej z predchádzajúcich:

INSERT INTO product_catalog (product, catalog, price)
SELECT product, <ID NOVEJ CENY>, price
FROM product_catalog WHERE catalog = <ID CENY Z KTOREJ CHCETE ZOBRAT HODNOTY>;

^^príkaz dať do Dotaz/Query a spustiť

Napr. ak <ID NOVEJ CENY> = 10002 a <ID CENY Z KTOREJ CHCETE ZOBRAT HODNOTY> = 10000 tak všetky hodnoty z ceny 10000 sa prekopírujú aj do ceny 10002

5) Skontrolovať na stránke cez UI

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás:  

info@atk.digital

 

OneClick.Systems s.r.o.

Strojárenska 3, 040 01 Košice

zapísaná v OR OS Košice I / Sro, / 39224/V

IČO: 50345842

DIČ: 2120284364

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4002 2700

Neustále pracujeme na nových funkciách a vylepšeniach systému Audience Toolkit. Ak chcete byť informovaný o nových funkciách a získavať užitočné tipy, prihláste sa do nášho newslettra.
 

 

Novinky emailom

 

Vytvorené systémom Audience Toolkit.