Referencie

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Stovky klientov rôznych veľkostí, od freelance kreatívocov až po nadnárodné korporáciie sa rozhodli pre platformu Audience ToolKit .
Responzívne webové stránky, online dopyt, predaj ale aj nástroje pre backoffice na správu objednnávok, zákazníkov, nábor zamestnancov, školenia či knižnicu. 

Pozrite si viac v prípadových štúdiách realizácii:

 

Po kliknutí na referencie máte k dispozcii náhlady z viac ako 100 realizácii webových stránok na platforme ATK.

 

 

Kontaktujte nás:  

info@atk.digital

 

OneClick.Systems s.r.o.

Strojárenska 3, 040 01 Košice

zapísaná v OR OS Košice I / Sro, / 39224/V

IČO: 50345842

DIČ: 2120284364

Bankové spojenie
Fio banka, a.s. : 2801856609/8330
IBAN / SWIFT: SK50 8330 0000 0028 0185 6609 / FIOZSKBA

Neustále pracujeme na nových funkciách a vylepšeniach systému Audience Toolkit. Ak chcete byť informovaný o nových funkciách a získavať užitočné tipy, prihláste sa do nášho newslettra.
 

 

 

Vytvorené systémom Audience Toolkit.