VYTVÁRAME OBSAH

Bloky

 • Ako pridať prázdny, preddefinovaný blok zo šablóny alebo vlastný.
 • Ako vytvoriť nový blok kópio existujúceho a vložťiť ho na podstránku.
 • Ako nastaviť šírku bloku (narrow, wide background, fullwidth).
 • Ako nastaviť blok na celú výšku obrazovky PC.

Stĺpce

 • Ako pridať stĺpce.
 • Ako kopírovať stĺpec.
 • Ako vložiť stĺpec.
 • Ako zmeniť pomer strán stĺpca.
 • Ako nastaviť šírku medzi stĺpcami.

Slider

 • Ako pridať slider (snímky).
 • Ako spraviť z existujúceho obsahu slide (snímok) - add slide.
 • Ako pridať další slide (snímok).
 • Ako zmeniť poradie slidov (snímkov).
 • Ako zmeniť parametre slidra (snímkov).

Taby

 • Ako pridať taby (záložky).
 • Ako pridať další tab (záložku).
 • Ako spraviť z existujúceho prvku tab (záložku).
 • Ako premenovať tab (záložku).
 • Ako zmeniť štýl, veľkosť a pozíciu tabov (záložiek).

Tlačítka

 • Ako pridať tlačítko.
 • Ako zmeniť štýl tlačítka, farby a veľkosť tlačítka.
 • Ako pridať odkaz na tlačítko.

Google map

 • Ako pridať google mapu.
 • Ako zobraziť konkrétne miesto na mape a nastaviť zoom.
 • Ako nastaviť šírku a výšku mapy.
 • Ako zmeniť typ mapy (sattelite/roadmap).

Súbory na stiahnutie

 • Ako nahrať súbory do adresára na server pre výpis súborov.
 • Ako pridať modul download (súbory na stiahnute).
 • Ako nastaviť adresár s výpisom a možnosťou stiahnutia súborov.
 • Ako vytvoriť odkaz so súborom na stiahnutie

Vytvorenie podstránky

 • Ako vytvoriť podstránku (prázdna, šablóna, kópia existujúcej stránky).
 • Možnosť automaticky zaradiť do menu webstránky.
 • Zaradenie novej stránky pri vytváraní do adresára (podkategórie).

OneClick.Systems s.r.o.

Strojárenska 3, 040 01 Košice zapísaná v OR OS Košice I / Sro, / 39224/V

IČO: 50345842
DIČ: 2120284364

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.: 2801856609/8330
IBAN/SWIFT: SK50 8330 0000 0028 0185 6609 / FIOZSKBA

Kontaktujte nás

Neustále pracujeme na nových funkciách a vylepšeniach systému Audience Toolkit.

Ak chcete byť informovaný o nových funkciách a získavať užitočné tipy, prihláste sa do nášho newslettra.

Vytvorené systémom Audience Toolkit.