POKROČILÉ FUNKCIE

Seo a analytics

 • Ako zmeniť názov a popis webstránky.
 • Ako zmeniť názov a popis podstránky.
 • Ako pridať kód google analytics.
 • Facebook pixel ID.

Špeciálne znaky a ikony

 • Ako pridať FontAwesome (ikony).
 • Ako upraviť farbu ikony.
 • Ako upraviť veľkosť ikony.
 • Ako nastaviť rotovanie ikony.
 • Ako pridať špeciálne znaky.

Uživateľské nastavenia

 • Ako zmeniť prihlasovacie heslo.
 • Ako zmeniť jayk ovládacieho panelu.
 • Ako pridať tlačítko na prihlásenie / odhlásenie užívateľa.

Responzivita na mobilných zariadeniach a tabletoch

 • Ako nastaviť spôsob zobrazovania prvku na mobilnej verzii.
 • Ako nastaviť poradie zobrazovania jednotlivých stĺpcov.

Úprava obrazkov

 • Ako zaobliť rohy obrázka
 • Ako vytvoriť z obrázku kruh
 • Ako pridať odkaz k obrázku
 • Ako nastavit zobrazovanie názvov obrázkov a zoradenie obrázkov z galérie

Odkazy a kotvy

 • Ako spraviť z textu odkaz na vlastnú podstránku alebo inú webstránku.
 • Ako pridať obrázok s odkazom.
 • Ako pridať kotvu na blok.
 • Ako odkázať na blok s kotvou.

Práca s blokmi

 • Ako pridať prázdny blok.
 • Ako vytvoriť vlastný preddefinovaný blok.
 • Ako vytvoriť zdieľaný blok a pridať ho na podstránku.
 • Ako odzdieľať zdialený blok.
 • Ako pridať vlastný blok.

Menu

 • Ako zaradiť konkrétnu podstránku do menu.
 • Ako presúvať podstránky v menu.
 • Ako premenovať názov podstránky v menu.
 • Ako upraviť odkaz v menu.
 • Ako vytvoriť ďalšie nezávislé menu.

Prednastavené fonty, veľkosť písma, riadkovanie, farby, menu a pod.

 • Ako nastaviť predvolený font, rez, veľkosť a riadkovanie pre texty, nadpisy a menu.
 • Ako nastaviť predvolenú farbu textom, nadpisom, odkazom, tlačítkam, menu, submenu a pod.
 • Ako nastaviť predvolenú šírku medzier medzi stĺpcami. 

Produkty

 • Ako vytvoriť nové kategórie produktov.
 • Ako presúvať a editovať kategórie produktov.
 • Ako nastaviť výpis z kategórie produktov.
 • Ako nastaviť šablónu výpisu produktov.
 • Ako nastaviť zobrazovanie jednotlivých parametrov pri výpise produktov.
 • Ako zaradiť produkt do viacerých kategórii.

Články

 • Ako zaradiť článok do viacerých kategórii.
 • Ako nastaviť šablónu detailu článkov.
 • Ako nastaviť výpis z kategórie článkov.
 • Ako nastaviť šablónu výpisu článkov.
 • Ako vytvoriť nové kategórie článkov.
 • Ako presúvať a editovať kategórie článkov a produktov.

Varianty produktov
(atribúty a číselníky)

 • Ako vytvoriť číselník farieb.
 • Ako vytvoriť atribút farby.
 • Ako vytvoriť kategóriu určenú pre atribúty
 • Ako priradiť atribút ku konkrétnej kategórii.

Vytváranie variantov produktov

 • Ako vytvoriť varianty produktov.
 • Ako pridať ďalší farebný variant produktu.
 • Ako pridať ďalší variant produktu s inou veľkosťou.
 • Ako pridať hlavný náhľadový obrázok produktu.

Vytvorenie pracovnej pozície

 • Ako pridať zamestnanca.
 • Ako vytvoriť oddelenie pracovných poícií (kategóriu).
 • Ako vytvoriť pracovnú pozíciu.
 • Ako zverejniť pracovnú pozíciu.
 • Ako môže neregistrovaný uchádzač o zamestnanie reágovať na pracovnú ponuku (vyplnenie formulára).

Evidencia a editácia uchádzačov o zamestnanie

 • Ako funguje filter uchádzačov.
 • Ako vytvoriť export .vyselektovaných uchádzačov o zamestnanie.
 • Ako editovať a archivovať uchádzača.
 • Ako pridať poznámku a zaradiť uchádzača do kategórie.
 • Ako meniť stav uchádzača vrátane možností odoslania emailovej správy.

Doplňujúce požiadavky na uchádzačov

 • Ako vytvoriť číselník s možnosťami (zoznam ponúkaných možností atribútu).
 • Ako vytvoriť atribút (požadovaný údaj pracovnej pozície).
 • Ako vytvoriť kategórie pracovných pozícii s požadovanými údajmi pozície.
 • Ako pridať povinný atribút pracovnej pozície ku kategórii pozícii.
 • Požadovaný údaj sa zobrazí vo formulári konktrétnej pracovnej pozície.

Práva užívateľov

 • Ako vytvoriť nového užívateľa.
 • Ako vytvoriť skupinu užívateľov.
 • Ako zaradiť užívateľa do skupiny.
 • Ako vytvoriť nové práva pre užívateľov alebo skupinu užívateľov.

Formuláre

 • Ako vytvoriť nový formulár.
 • Ako editovať údaj vo formulári.
 • Ako pridať ponuku s jednou alebo s viacerými možnosťami.
 • Ako pridať nový údaj do formulára (text, textové pole).
 • Ako pridať prílohu do formulára.
 • Ako pridať CAPTCHU (ochranu proti botom).

Partnerská sekcia, nastavenie práv podstránke a adresáru

 • Ako vytvoriť nového užívateľa.
 • Ako vytvoriť skupinu.
 • Ako vytvoriť rolu, ktorej priradíme práva a pridáme do nej skupinu.
 • Ako vytvoriť podstránku, ktorú môžu editovať len členovia skupiny.
 • Ako vytvoriť zaheslovanú podstránku, prístup na zobrazenie len registrovaným užívateľom.
 • Ako nastaviť práva konkrétnemu adresáru.

Tabuľky

 • Ako vytvoriť tabuľku.
 • Ako upraviť veľkosť tabuľky.
 • Ako pridať alebo zmazať stĺpec.
 • Ako pridať alebo zmazať riadok.
 • Ako upravovať okraje tabuľky.
 • Ako meniť šírku buniek v %.
 • Ako zlúčiť bunky.
 • Ako rozdeliť bunky.

Nezávisle bloky

 • Ako skryť blok na tablete alebo mobile.
 • Ako skryť konkrétny prvok na tablete alebo mobile.
 • Ako skryť konkrétny prvok na desktope.

Facebook funkcie

 • Ako pridať tlačidlo like na stránku.
 • Ako pridať možnosť komentovať na stránku.
 • Ako pridať príspevok z facebooku na stránku
 • Ako pridať facebook stránku na stránku.
 • Ako pridať video z facebooku na stránku,
Prázdny
Prázdny

OneClick.Systems s.r.o.

Strojárenska 3, 040 01 Košice zapísaná v OR OS Košice I / Sro, / 39224/V

IČO: 50345842
DIČ: 2120284364

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.: 2801856609/8330
IBAN/SWIFT: SK50 8330 0000 0028 0185 6609 / FIOZSKBA

Kontaktujte nás

Neustále pracujeme na nových funkciách a vylepšeniach systému Audience Toolkit.

Ak chcete byť informovaný o nových funkciách a získavať užitočné tipy, prihláste sa do nášho newslettra.

Vytvorené systémom Audience Toolkit.